top of page
  • Inbal Cohen Hamo

הכרחיותכל הצורות נוצרו כבר. הכול כבר נברא. אין צורך להמציא שום דבר, כי הכול כבר הומצא. במובן אחד אלו הצורות עצמן שכבר קיימות, ובמובן הרחב יותר, אלו היצירות שכבר קיימות ורק מתגלות. מרלו פונטי כותב על הצייר שרואה את הדמויות שהוא מצייר שהן "נדמות לו כעולות מתוך הדברים עצמם. כמו הדמויות מתוך מערכי הכוכבים"(מרלו-פונטי, 2004, p. 43)– עבור הצייר הדמויות כבר קיימות שם, והצייר רק רואה אותן. הוא אינו ממציא אותן.

המבט אל הדברים לפעמים מהדהד מתוך הזיכרון והדמיון דימוי חדש. כך במקרה של העבודה הזו - ההתבוננות אל גרם המדרגות הביאה איתה את הדימויים של אשר ופיראנזי, ומה שנותר הוא להוציא את הצורה הזו אל הפועל בדימוי מורכב.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page