top of page
  • Inbal Cohen Hamo

צורה יפה


צורה יפה היא הרחבה של מושג היופי החופשי שקאנט מדבר עליו ב"ביקורת התבונה הטהורה" (קאנט, 2013). אצל קאנט דבר מה בעל יופי חופשי הוא קודם כל יפה כשלעצמו, ללא כל קטגוריה תפיסתית - ללא שימוש או ידיעה למה הדבר נועד. החפצים שאני מוצאת ומתעניינת בהם הם בעלי צורה יפה, בלי קשר לתכלית המקורית שלה נועדו. היופי שלהם לא משרת את הפונקציה הקודמת שהייתה להם.

היופי אינו נמצא אך ורק באובייקטים אמנותיים מעשה ידי אדם, אלא לא פחות גם באובייקטים מעשה הטבע. האמנות מייצרת מגוון חוויות, לא כולן בהכרח של יופי והנאה. (פימנטל, 2014, עמ' 14)

היופי נקלט בעיקר בעזרת חוש הראייה, שהוא החוש המרכזי שבו משתמש האדם לאיסוף מידע על סביבתו (שביד, 2016, עמ' 23). מערכת הראייה יוצרת תמונת מרחב שלם בו-זמני אשר מתבסס על קלט ממשטחים דו ממדיים. על המוח להבחין בין נתונים חשובים לנתונים שאינם חשובים ולפשט אלמנטים מורכבים לאלמנטים מופשטים, פשוטים ומזוהים. התכונות הפיזיות של מערכת הראייה בעין ובמוח, והסיבות התפקודיות שעבורן נוצרה משפיעות על התפיסה האסתטית שלנו. (שם, עמ' 24-52).

אני מוצאת שהאופן שבו גלעד שביד מתאר את תפיסת היופי מתאימה לחוויה הבסיסית שלי, של דבר מה שהרבה פעמים עולה מתוך האובייקט, והכרחי לו:

"לשיטתי יופי של אובייקט בהגדרה הרחבה ביותר הוא מערך תכונות פיזיות או אלמנטים אינפורמטיביים הנמצאים באובייקט כלשהו ומעוררים תחושת יופי. תחושת היופי היא התחושה המתעוררת באדם כלשהו כאשר הוא תופס ברמה קוגניטיבית כלשהי (כולל באופן שאינו מודע) את האובייקט הפיזי או המנטלי המדובר באמצעות גורם מתווך כלשהו, ונהנה מהרושם שזה מותיר בו. ההנאה מתעוררת מהאינטראקציה שבין מערך התכונות של האובייקט ובין מערך מנגנוני הניתוח של המעריך, וגם תכונותיו ומצבו הרגעי. כלומר אובייקט 'יפה' (או אסתטי) בעיני אדם כלשהו הוא אובייקט המעורר אצל אותו אדם תחושת יופי שהיא תחושה הכוללת בהכרח הנאה." (שם, עמ' 143)

יופי בעיני לא קורה רק במקומות שאנחנו מצפים להם, אלא בכל מקום שאנחנו עשויים להתבונן בו – מעניין אותי במיוחד היופי המקרי, שנוצר ללא כוונה.

הצל, או יותר נכון במקרה זה, כתם השמש שלכדתי על קיר הבניין הוא דוגמה לצורה שקורית בלי קשר לתכלית החלון, או השמש. צירוף של אירועים פיזיקליים שיוצר דבר מה חדש ובעל ערך אסתטי.6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page