top of page
  • Inbal Cohen Hamo

מינימליות - הפחתה

Updated: Jul 22, 2022


אמנות שלא מכילה עודף - צורה שיש בה בדיוק את מה שנדרש עבורה, ללא קישוטים וסלסולים. עבודה מינימלית היא ספרטנית - כמו גוף שרירי שמוכן לקרב של חייל יווני, ולא דומה לשריון אבירים מימי הביניים, שבו לא ברור איך אפשר לזוז.

לדוגמה, בדימוי הדלת האדומה ניקיתי מרכיבים נוספים שהיו בדימוי – הסרתי שלטים על הקירות ועל הדלת, תיקנתי צבע מתקלף ושריטות.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page