top of page
  • Inbal Cohen Hamo

תוצר טבעי

Updated: Jul 16, 2022

תוצר טבעי הוא כל דבר שנוצר על ידי כוח לא מכוון. כוחות הטבע, בליה, שבר, דריסה, אש. מה שהיה מלאכותי ונוצר למטרה מסוימת, הופך לטבעי כאשר הוא נפעל תחת כוחות שלא מכוונים ליצירה. דוגמה היסטורית היא הצילומים מהסדרה "involuntary sculpture" של ברסאי משנות ה-20-30 של המאה ה-20. ברסאי צילם גלגולי נייר לא מכוונים שעשו אנשים בהיסח הדעת או משחת שיניים מחוץ לשפופרת, ומכל אובייקט זניח שכזה יצר "פסל" מצולם.


Brasai | Involuntary Sculpture (Elementary Rolling Taken from a Retarded Person), 1932

תוצר טבעי אחר יהיה למשל השביל שאנשים יוצרים כאשר הם עושים קיצור דרך, או שביל שנמלים יוצרות כאשר הן יוצאות לחפש אוכל ליד הקן שלהן.

אני אוספת לתוך העבודה שלי דברים שנוצרו באופן לא מכוון - החל מכתם האור המשולש שעל הקיר, האבק בחריצי הרצפה, או מפגש האור והתריס בחלון ביתי שכאן למטה.

עולם הטבע/תרבות שסביבנו בנוי מאותם תוצרים טבעיים – ההשפעה הלא מכוונת של הדבר האחד על האחר.11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page