top of page
  • Inbal Cohen Hamo

טבע/תרבות natureculture

Updated: Jul 13, 2022

המושג "תרבות" – "culture" באנגלית מגיע מהמילה cultivation – לטפל ולטפח, שמקורו בחקלאות, והורחב עם השנים לטיפוח המחשבה באמצעות חינוך, עד שהגיע למובנו המקובל כיום –

מכלול הכולל ידע, אמונה, אמנות, מוסר, חוק, מנהג, וכל היכולות והרגלים אחרים שרכש האדם כחבר בחברה. (Tylor, 2010, p. 1)

לפי מילון אוקספורד, טבע הוא:

כל בעלי החיים, הצמחים, הסלעים וכו' בעולם וכל התכונות, הכוחות והתהליכים שקורים או קיימים ללא תלות באנשים, כמו מזג האוויר, הים, ההרים, התרבות וגדילה של בעלי חיים או צמחים וצמיחה.[1]

כלומר, מדובר בשני מושגים נפרדים שאין חפיפה ביניהם – התרבות היא מה שקשור לאדם, בעוד טבע הוא כל מה שלא קשור לאדם.

כפי שכתוב בויקיפדיה, "טבע הוא מושג המייצג את כל מה שקיים, ולא נוצר או שונה על ידי האדם. בהגדרה, כל תוצריו של האדם הם מלאכותיים, כלומר אינם חלק מעולם הטבע"[2].

הגדרות אלו מייצרות דיכוטומיה בין עולם הטבע לעולם התרבות. דיכוטומיה זו כבר אינה מקובלת כיום כהנחת עבודה, ויש כתיבה מרובה על האופן בו מערכות אלה שלובות זו בזו. אחת מהן היא דונה הרווי, שטבעה את המונח "טבע/תרבות" (natureculture).

לפי הרווי הטבע והאדם משפיעים זה על זה הדדית. לא ניתן לחשוב על האחד ללא האחר, ואין חציצה ביניהם (Haraway, 2003). הרווי מדברת לדוגמה על מינים מלווים – כמו כלבים, שכל ההתפתחות שלהם שלובה בזו של האדם. אפשר לחשוב גם על נופים שאנחנו מחשיבים כטבע, אבל הרבה פעמים הנוף עוצב על ידי נוכחות אנושית בעבר, או בהווה. שדות בור שהיו פעם יישוב, מקומות בהם הייתה זרימה של נחל שנשאב על ידי האדם, בניית שובר גלים במקום אחד שגורמת להצטברות חול בנקודה אחת בחוף על חשבון אזור אחר, או על גזי החממה שאנחנו משחררים לאוויר ומשנים את האקלים הגלובלי.

קרן ברד הרחיבה את המושג ל-intra-action - שמתייחס להשפעה ההדדית של כל דבר ביקום על האחר (Johansson, 2015). היא טוענת שלא ניתן לתפוס כל אחד מהם בנפרד ויוצאת כנגד כל הדיכוטומיות – טבע ותרבות, חומר ורוח ועוד (Kleinman & Barad, 2012).

בעבודה שלי אני מתנגדת לפיצול הטבע-תרבות, ומתייחסת אל הדברים כטבע/תרבות, מערכת אחת של יצירה, איבוד, גדילה, בליה, קיטוע, מציאה, שיוצרת את האובייקטים שאני מוצאת וממשיכה לעבד.

המקומות והאובייקטים שתופסים את תשומת ליבי נמצאים במרחב התפר של תוצרי תרבות, בליה, וטבע.

אחת העבודות בפרויקט הבניין היא כתם אור שצולם על אחד הקירות של הבניין, מושלך על ידי מקרן על הקיר הנגדי, קיר שלא חשוף לשמש. הכתם נע בקצב איטי על פני הקיר, מהיר בהרבה מקצב השמש, אבל איטי מספיק שנדרש מבט ממושך כדי לקלוט את תזוזת כתם האור. האור נלקח באמצעים דיגיטליים ומוקרן על קיר אחר, מדמה לרגע את הטבע, כפי שהוא חודר לתוך הבניין, דרך הצורה שהבניין נותן לו. יחסים חדשים נוצרים בין ההקרנה לדימוי/אובייקט המעלית.


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page